Tarihçe

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim ‐ öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. 1992 yılında, “Fen Fakültesi”, “Mühendislik Fakültesi”, “Mimarlık Fakültesi” ile “Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü” birimlerinden oluşacak şekilde kurulmuştur. 1998 yılında fakültelere ilk lisans öğrencisi alınması, hazırlık sınıfında İngilizce öğretilmesi ve öğretim dilinin %100 İngilizce olması Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

İYTE Matematik Bölümü

  • 1998 yılında, enstitünün mevcut tüm bölümlerine temel matematik dersleri vererek eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı.
  • 1999 yılında Enstitünün Gülbahçe/Urla yerleşkesinin açılmasıyla, bölüm Gülbahçe kampüs alanına taşındı.
  • 2001 yılında Matematik Yüksek Lisans Programı açıldı ve eğitim-öğretim ile birlikte bilimsel araştırma faaliyetlerine başlandı. Bölüm ilk Yüksek Lisans mezunlarını 2004 yılında verdi ve bugüne kadar 74 yüksek lisans öğrencisi mezun etti.
  • 2005 yılında Matematik Doktora programı açıldı. İlk mezunlarını 2010 yılında verdi ve bugüne kadar 20 doktora öğrencisi mezun etti.
  • 2010 yılında Matematik Lisans Programı açıldı. Lisans Programında 4 yıllık örgün öğretim verilmektedir. İlk açıldığı yıllarda 40 olan bölüm kontenjanı, son iki yıl 50’ye yükseltildi. Bölüm ilk lisans mezunlarını 2015 yılında verdi, ve bugüne kadar toplam 130 lisans öğrencisi mezun etti.
  • 2010 yılında Bologna Süreci çalışmaları kapsamında program değişikliği yapıldı ve ulusal kredi sisteminden Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) geçildi.
  • 2011 yılından itibaren Matematik Bölümü araştırma ve eğitim faaliyetlerine yeni binasında devam etmektedir.
  • İYTE, Matematik bölümü, halen dört farklı eğitim-öğretim faaliyeti yürütmektedir, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programları ile birlikte diğer bölümler için temel matematik dersleri vermektedir.