Lisans Eğitim Planı ve Dersler

MATEMATİK LİSANS EĞİTİM PLANI
(2023-2024 Güz Yarıyılı itibariyle uygulanacaktır)

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl
MATH 101 Ön Matematik (2+0)NC / AKTS:2
MATH 111 Analitik Geometri (3+0)3 / AKTS:5
MATH 131 Matematiğin Temelleri (4-2)5 / AKTS:7
MATH 151 Analiz I (4-2)5 / AKTS:7
PHYS 101 Genel Fizik I (2-2)3 / AKTS:6
ENG 101 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:19 / Toplam AKTS:30

İkinci Yarıyıl
MATH 132 Ayrık Matematiğe Giriş (3-2)4 / AKTS:6
MATH 152 Analiz II (4-2)5 / AKTS:7
CENG 113 Programlamaya Giriş (3-2)4 / AKTS:6
PHYS 102 Genel Fizik II (2-2)3 / AKTS:6
ENG 102 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II (3-0)3 / AKTS:3
GCC 101 Kariyer Planlama ve Geliştirme (0-2)NC / AKTS:2
Toplam Kredi:19 / Toplam AKTS:30

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl
MATH 251 Vektör Analizi (4-2)5 / AKTS:6
MATH 257 Diferansiyel Denklemler (4-0)4 / AKTS:6
MATH 261 Doğrusal Cebir I (3-2)4 / AKTS:8
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (2-0)NC / AKTS:2
TURK 201 Türkçe Dili Dersleri I (2-0)NC / AKTS:2
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:5
Teknik Olmayan Seçmeli (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:19 / Toplam AKTS:30

Dördüncü Yarıyıl
MATH 202 Bilimsel Hesaplama (2-2)3 / AKTS:6
MATH 252 İleri Analizi (4-0)4 / AKTS:6
MATH 262 Doğrusal Cebir II (3-2)4 / AKTS:6
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0)NC / AKTS:2
TURK 202 Türkçe Dili Dersleri II (2-0)NC / AKTS:2
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:5
Teknik Olmayan Seçmeli (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:17 / Toplam AKTS:30

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl
MATH 355 Kısmi Diferansiyel Denklemler (3-2)4 / AKTS:8
MATH 361 Soyut Cebir (4-2)5 / AKTS:10
Matematik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Toplam Kredi:15 / Toplam AKTS:30

Altıncı Yarıyıl
MATH 332 Olasılık ve İstatistik (4-2)5/ AKTS:8
MATH 352 Kompleks Analiz (4-2)5 / AKTS:10
Matematik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Toplam Kredi:16 / Toplam AKTS:30

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyıl
MATH 415 Matematik Araştırma Projesi I (2-0)NC / AKTS:15
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Olmayan Seçmeli (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:9 / Toplam AKTS:30

Sekizinci Yarıyıl
MATH 416 Matematik Araştırma Projesi II (2-0)NC / AKTS:15
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Olmayan Seçmeli (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:9 / Toplam AKTS:30

Toplam Kredi: 123
Toplam AKTS: 240

Matematik Seçmeli: Matematik Bölümünden alınabilecek herhangi bir ders

Teknik Seçmeli: Mühendislik veya Fen Fakültesi Bölümlerinden alınabilecek herhangi bir ders
Teknik Olmayan Seçmeli: Genel Kültür Bölümü, Yabancı Diller Yüksek Okulu veya Mimarlık
Fakültesi tarafından verilen herhangi bir ders

Zorunlu Dersler
MATH 101 Ön Matematik (2+0)NC / AKTS:2
MATH 111 Analitik Geometri (3-0)3 AKTS: 5
MATH 131 Matematiğin Temelleri (4-2)5 AKTS: 7
MATH 132 Ayrık Matematiğe Giriş (3-2)4 AKTS: 6
MATH 151 Analiz I (4-2)5 AKTS: 7
MATH 152 Analiz II (4-2)5 AKTS: 7
MATH 202 Bilimsel Hesaplama (2-2)3 AKTS: 6
MATH 241 Calculus III (3-2)4 / AKTS:6
MATH 251 Vektör Analizi (4-2)5 AKTS: 6
MATH 252 İleri Analiz (4-0)4 AKTS: 6
MATH 257 Diferansiyel Denklemler (4-0)4 AKTS: 6
MATH 261 Doğrusal Cebir I (3-2)4 AKTS: 6
MATH 262 Doğrusal Cebir II (3-2)4 AKTS: 6
MATH 332 Olasılık ve İstatistik (4-2)5/ AKTS:8
MATH 352 Kompleks Analiz (4-2)5 AKTS: 10
MATH 355 Kısmi Diferansiyel Denklemler (3-2)4 AKTS: 8
MATH 361 Soyut Cebir (4-2)5 AKTS: 10
MATH 415 Matematik Araştırma Projesi I (2-0)Kredisiz AKTS: 15
MATH 416 Matematik Araştırma Projesi II (2-0)Kredisiz AKTS: 15

Seçmeli Dersler
MATH 200 Lisans Semineri (3-0)3 / AKTS:6
MATH 201 Matematiksel Programlamaya Giriş (2-2)3 AKTS:5
MATH 240 Analitik Mekanik (3-0)3 AKTS: 6
MATH 260 Sürdürülebilirlik için Matematik (3-0)3 / AKTS:3
MATH 301 Dinamik Sistemler (3-0)3 AKTS: 6
MATH 303 Matematik Tarihi I (3-0)3 AKTS: 6
MATH 304 Matematik Tarihi II (3-0)3 AKTS: 6
MATH 307 Çizge Kuramına Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 308 Kombinatoriğe Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 311 Kodlar Kuramı (3-0)3 AKTS: 6
MATH 312 Hesaplamalı matematik ve algoritmalar (2-2)3 AKTS: 6
MATH 313 Kriptolojiye Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 330 Trend Olan Matematiksel Algoritmalar (2-2)3 AKTS: 6
MATH 333 Matematik Modellemeye Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 334 Dalgacıklara Giriş ve Uygulamaları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 335 Matematiksel Görüntü Netleştirme (3-0)3 AKTS: 6
MATH 338 Makine Öğrenmesi için Matematik (3-0)3 AKTS: 6
MATH 341 İleri Matematik Stajı (0-6)3 AKTS: 6
MATH 342 Matematik Stajı (0-1)NC AKTS: 6
MATH 366 Sayı Teorisi (3-0)3 AKTS: 6
MATH 368 Matematiksel Kontrol Teoriye Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 372 Diferansiyel Geometri (3-0)3 AKTS: 6
MATH 381 Sayısal Analiz  (3-0)3 AKTS: 6
MATH 382 Sayısal Analiz II (3-0)3 AKTS: 6
MATH 385 Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 386 Akışkanlar Mekaniği (3-0)3 AKTS: 6
MATH 387 Yüzeylerin Topolojisine Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 389 Değişmeli Halka Teorisine Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 401 Kuantum Mekaniği (3-0)3 AKTS: 6
MATH 403 Kombinatoryel Tasarım Kuramı (3-0)3 AKTS: 6
MATH 404 Kuantum Hesaplamaları ve Enformasyon (3-0)3 AKTS: 6
MATH 405 Varyasyonel Analiz (3-0)3 AKTS: 6
MATH 406 Açık Anahtar Şifrelemenin Matematiği (3-0)3 AKTS: 6
MATH 407 Konformal Dönüşümler (3-0)3 AKTS: 6
MATH 408 İleri Çizge Kuramı Konuları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 409 İleri Kombinatorik Konuları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 410 Green Fonksiyonları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 411 Matematiksel Eniyileme (3-0)3 AKTS: 6
MATH 412 Hiperbolik Geometri (3-0)3 AKTS: 6
MATH 413 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Dalgalar (3-0)3 AKTS: 6
MATH 414 Doğrusal İntegral Denklemleri (3-0)3 AKTS: 6
MATH 422 Abel Gruplarına Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 430 Matematiğin Çağdaş Uygulamaları (2-2)3 AKTS: 6
MATH 432 Simetrik Şifreleme ve Hash Fonksiyonlarının Analizi (3-0)3 AKTS: 6
MATH 440 Knot Teorisine Giriş ve Uygulaması (3-0)3 AKTS: 6
MATH 441 Geometrik Topolojiye Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 443 Analitik Sayı Teorisine Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 444 Modüller ve Halkalara Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 445 Blok Zincir Teknolojisine Matematiksel Bakış (3-0)3 AKTS: 6
MATH 446 Eğitim Planını Destekleyici Alan Dersi (3-0)3 AKTS: 6
MATH 447 Girişimcilik Eğitimi (3-0)3 AKTS: 6
MATH 450 Ölçek değişmezlik ve Boyut Analizi (3-0)3 AKTS: 6
MATH 451 Matematik ve Teknoloji (3-0)3 AKTS: 6
MATH 452 Fonksiyonel Analiz (3-0)3 AKTS: 6
MATH 453 Genelleştirilmiş Fonksiyonlara Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 455 Sonsuz Boyutlu Sistemlerin Kontrolü (3-0)3 AKTS: 6
MATH 456 Galois Kuramı (3-0)3 AKTS: 6
MATH 481 Diferansiyel Denklemler ve Sayısal Yöntemler (2-2)3 AKTS: 6
MATH 482 Lineer İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü (3-0)3 AKTS: 6
MATH 499 Ortak Eğitim Dersi (0-12)6 AKTS: 6