Lisans Eğitim Planı ve Dersler

MATEMATİK LİSANS EĞİTİM PLANI

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl
MATH 111 Analitik Geometri (3+0)3/AKTS:6
MATH 131 Matematiğin Temelleri I (3-2)4 / AKTS:7
MATH 151 Analiz I (4-2)5 / AKTS:8
PHYS 101 Genel Fizik I (2-2)3 / AKTS:6
ENG 101 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:18 / Toplam AKTS:30

İkinci Yarıyıl

MATH 132 Matematiğin Temelleri II (3-2)4 / AKTS:8
MATH 152 Analiz II (4-2)5 / AKTS:7
CENG 113 Programlamaya Giriş (3-2)4 / AKTS:6
PHYS 102 Genel Fizik II (2-2)3 / AKTS:6
ENG 102 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:19 / Toplam AKTS:30

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl

MATH 201 Matematiksel Programlamaya Giriş (2+2)3/AKTS:5
MATH 251 Vektör Analizi (3-2)4 / AKTS:6
MATH255 Diferansiyel Denklemler (4-0)4 / AKTS:6
MATH 261 Doğrusal Cebir I (3-2)4 / AKTS:6
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (2-0)NC / AKTS:2
TURK 201 Türkçe Dili Dersleri I (2-0)NC / AKTS:2
Teknik Olmayan Seçmeli (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:18 / Toplam AKTS:30

Dördüncü Yarıyıl

MATH 202 Bilimsel Hesaplama (2-2)3 / AKTS:6
MATH 240 Analitik Mekanik (3-2)4 / AKTS:5
MATH 252 İleri Analizi (4-0)4 / AKTS:6
MATH 262 Doğrusal Cebir II (3-2)4 / AKTS:6
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0)NC / AKTS:2
TURK 202 Türkçe Dili Dersleri II (2-0)NC / AKTS:2
Teknik Olmayan Seçmeli (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:18 / Toplam AKTS:30

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl

MATH 301 Dinamik Sistemler (3-0)3 / AKTS:6
MATH 355 Kısmi Diferansiyel Denklemler (4-0)4 / AKTS:6
MATH 361 Soyut Cebir (4-0)4 / AKTS:6
MATH 381 Sayısal Analiz (3-2)4 / AKTS:6
Teknik Seçmeli (3-2)4 / AKTS:6
Toplam Kredi:19 / Toplam AKTS:30

Altıncı Yarıyıl

MATH 332 Olasılık ve İstatistik (3-2)4/ AKTS:6
MATH 352 Kompleks Analiz (4-2)5 / AKTS:10
MATH 372 Diferansiyel Geometri (3-0)3 / AKTS:8
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Toplam Kredi:15 / Toplam AKTS:30

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyıl

MATH 415 Matematik Araştırma Projesi I (2-0)Kredisiz / AKTS:15
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Olmayan Seçmeli (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:9 / Toplam AKTS:30

Sekizinci Yarıyıl

MATH 416 Matematik Araştırma Projesi II (2-0)Kredisiz / AKTS:15
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Seçmeli (3-0)3 / AKTS:6
Teknik Olmayan Seçmeli (3-0)3 / AKTS:3
Toplam Kredi:9 / Toplam AKTS:30

Toplam Kredi: 124
Toplam AKTS: 240

Teknik Seçmeli: Mühendislik veya Fen Fakültesi Bölümlerinden alınabilecek herhangi bir ders
Teknik Olmayan Seçmeli: Genel Kültür Bölümü, Yabancı Diller Yüksek Okulu veya Mimarlık
Fakültesi tarafından verilen herhangi bir ders

Zorunlu Dersler
MATH 111 Analitik Geometri (3-0)3 AKTS: 6
MATH 131 Matematiğin Temelleri (3-2)4 AKTS: 7
MATH 132 Ayrık Matematiğe Giriş (3-2)4 AKTS: 8
MATH 151 Analiz I (4-2)5 AKTS: 8
MATH 152 Analiz II (4-2)5 AKTS: 7
MATH 201 Matematiksel Programlamaya Giriş (2+2)3 AKTS:5
MATH 202 Bilimsel Hesaplama (2-2)3 AKTS: 6
MATH 240 Analitik Mekanik (3-2)4 AKTS: 5
MATH 251 Vektör Analizi (3-2)4 AKTS: 6
MATH 252 İleri Analiz (4-0)4 AKTS: 6
MATH 255 Diferansiyel Denklemler (4-0)4 AKTS: 6
MATH 261 Doğrusal Cebir I (3-2)4 AKTS: 6
MATH 262 Doğrusal Cebir II (3-2)4 AKTS: 6
MATH 301 Dinamik Sistemler (3-0)3 AKTS: 6
MATH 352 Kompleks Analiz (4-2)5 AKTS: 10
MATH 355 Kısmi Diferansiyel Denklemler (4-0)4 AKTS: 6
MATH 361 Soyut Cebir (4-0)4 AKTS: 6
MATH 372 Diferansiyel Geometri (3-0)3 AKTS: 8
MATH 381 Sayısal Analiz (3-2)4 AKTS: 6
MATH 415 Matematik Araştırma Projesi I (2-0)Kredisiz AKTS: 15
MATH 416 Matematik Araştırma Projesi II (2-0)Kredisiz AKTS: 15

Seçmeli Dersler
MATH 303 Matematik Tarihi I (3-0)3 AKTS: 6
MATH 304 Matematik Tarihi II (3-0)3 AKTS: 6
MATH 307 Çizge Kuramına Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 308 Kombinatoriğe Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 311 Kodlar Kuramı (3-0)3 AKTS: 6
MATH 312 Hesaplamalı matematik ve algoritmalar (2-2)3 AKTS: 6
MATH 313 Kriptolojiye Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 330 Trend Olan Matematiksel Algoritmalar (2-2)3 AKTS: 6
MATH 333 Matematik Modellemeye Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 341 İleri Matematik Stajı (0-6)3 AKTS: 6
MATH 342 Matematik Stajı (0-1)NC AKTS: 6
MATH 366 Sayı Teorisi (3-0)3 AKTS: 6
MATH 368 Matematiksel Kontrol Teoriye Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 382 Sayısal Analiz II (3-0)3 AKTS: 6
MATH 385 Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 386 Akışkanlar Mekaniği (3-0)3 AKTS: 6
MATH 401 Kuantum Mekaniği (3-0)3 AKTS: 6
MATH 403 Kombinatoryel Tasarım Kuramı (3-0)3 AKTS: 6
MATH 404 Kuantum Hesaplamaları ve Enformasyon (3-0)3 AKTS: 6
MATH 405 Varyasyonel Analiz (3-0)3 AKTS: 6
MATH 406 Açık Anahtar Şifrelemenin Matematiği (3-0)3 AKTS: 6
MATH 407 Konformal Dönüşümler (3-0)3 AKTS: 6
MATH 408 İleri Çizge Kuramı Konuları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 409 İleri Kombinatorik Konuları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 410 Green Fonksiyonları (3-0)3 AKTS: 6
MATH 411 Matematiksel Eniyileme (3-0)3 AKTS: 6
MATH 412 Hiperbolik Geometri (3-0)3 AKTS: 6
MATH 413 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Dalgalar (3-0)3 AKTS: 6
MATH 414 Doğrusal İntegral Denklemleri (3-0)3 AKTS: 6
MATH 422 Abel Gruplarına Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 430 Matematiğin Çağdaş Uygulamaları (2-2)3 AKTS: 6
MATH 432 Simetrik Şifreleme ve Hash Fonksiyonlarının Analizi (3-0)3 AKTS: 6
MATH 440 Knot Teorisine Giriş ve Uygulaması (3-0)3 AKTS: 6
MATH 441 Geometrik Topolojiye Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 450 Ölçek değişmezlik ve Boyut Analizi (3-0)3 AKTS: 6
MATH 451 Matematik ve Teknoloji (3-0)3 AKTS: 6
MATH 452 Fonksiyonel Analiz (3-0)3 AKTS: 6
MATH 453 Genelleştirilmiş Fonksiyonlara Giriş (3-0)3 AKTS: 6
MATH 455 Sonsuz Boyutlu Sistemlerin Kontrolü (3-0)3 AKTS: 6
MATH 456 Galois Kuramı (3-0)3 AKTS: 6
MATH 481 Diferansiyel Denklemler ve Sayısal Yöntemler (2-2)3 AKTS: 6
MATH 482 Lineer İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü (3-0)3 AKTS: 6
MATH 499 Ortak Eğitim Dersi (0-12)6 AKTS: 6

Ders içerikleri ve Matematik bölümü lisans ayrıntıları için lütfen tıklayınız

Bu sayfa 06.09.2021 tarihinde güncellenmiştir.