Genel Bakış

İYTE, Matematik Bölümü Lisans Programında örgün öğretim verilmektedir ve eğitim dili %100 İngilizce’dir. Bu programda eğitim ve öğretim 14 haftalık Güz ve Bahar dönemleri ile isteğe bağlı olarak kayıt yapılan 6 haftalık Yaz okulundan oluşmaktadır. Müfredatımız zorunlu dersler, teknik seçmeli dersler ve teknik olmayan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dört yıllık Lisans Programından mezun olabilmek için öğrenciler belli bir Kredi ve 240 AKTS yükünde ders almış olmaları ve iki dönemlik zorunlu Bilimsel Araştırma Projesini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Matematik eğitim planı amaçlara yöneliklik, kapsayıcılık, çeşitlilik, esneklik, uygulanabilirlik ve işlevsellik gibi ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

  • Matematik alanında güçlü bir alt yapı oluşturma hedefi doğrultusunda, öğrenciler Geometri, Analiz, Doğrusal Cebir, Soyut Cebir, Adi ve Kısmi Diferansiyel denklemler, Kompleks Analiz, Olasılık ve İstatistik gibi zorunlu matematik dersleri almaktadır, temel matematiksel kavram ve yöntemleri öğrenmektedirler. Analitik düşünme, sorgulama, problem çözme ve farklı alanlarda uygulama becerilerini geliştirirken, en az bir Bilgisayar Programlama diline hakim olurlar. Mezun olmadan önce, her lisans öğrencisi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında bölümdeki bir Öğretim Üyesi danışmanlığında bağımsız araştırma, bilimsel rapor hazırlama ve sözlü sunum yapma tecrübesi edinmektedir.
  • Eğitim planında teknik seçmeli ders sayısının çok olması programa esneklik katmaktadır ve öğrencilere ilgi duydukları alanlarda ders alma fırsatı sunmaktadır. Ders çeşitliliği sayesinde, öğrenciler İleri seviyede matematik dersleri seçerek akademik yönde ilerleyebilirler veya bilgisayar, yazılım, kriptoloji, bileşim, finans, istatistik, fizik gibi dersler seçerek disiplinler arası konularla tanışma ve yan dal yapma fırsatı bulabilirler. Ders tercihleri uygun yapıldığında, öğrenciler birçok kazanım elde etmektedir. Öğrenciler arasındaki iş birliği ve takım çalışmaları artmaktadır, öğrenciler farklı çalışma alanları ile tanışmaktadır, ilgilendikleri bir alanda daha iyi bir donanıma sahip olmaktadır ve meslek seçimi ile ilgili daha bilinçli karar vermektedirler.
  • Genel Kültür Bölümü, Yabancı Diller Yüksekokulu veya Mimarlık Fakültesinden alınabilen dersler sayesinde, öğrencilerimiz sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda faaliyet göstererek çok yönlü bireyler olarak da yetişme olanakları bulabilmektedirler.