Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları

Program Öğretim Amaçları

 •  Matematiğin kuramsal ve farklı uygulamalı dallarındaki temel kavram ve yöntemlerin öğretilmesi.
 • Matematiksel düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.
 •  Takım çalışması ve matematik dilini etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması.
 •  Bağımsız ve eleştirel bakış açısı ile araştırma yapabilen yaratıcı bireyler yetiştirilmesi.
 •  Teorik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik düzeyde çalışmalar yapabilecek öğrenciler yetiştirilmesi
 •  Disiplinler arası alanlarda kendini yetiştirebilme imkanı sağlanması.
 •  Eğitim, bilgisayar, yazılım, kriptoloji, bilişim ve finans gibi alanlarda istihdam imkanı bulabilecek mezunlar yetiştirilmesi.
 •  Mesleki etik değerleri özümsemiş ve kendini sürekli geliştiren bireylerin yetiştirilmesi.

Program Çıktıları

 1.  Matematiksel kavram ve teknikleri kullanarak problem çözme becerisi kazanma
 2.  Gerçek yaşamdaki problemleri matematik dilinde ifade edebilme ve ortaya çıkan problemi matematiksel teknikler kullanarak çözme becerisi kazanma
 3.  Sözlü ve yazılı olarak matematik ile ilgili konularda iletişim yeteneğine sahip olabilme
 4.  Matematiksel problemleri çözmek için algoritma yazma ve kullanma becerisi edinme
 5.  Matematiğin temelini oluşturan konularda bilgi sahibi olabilme
 6.  Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisine sahip olma
 7.  Matematiği İngilizce konuşma, ifade etme ve yazma becerisi edinme
 8.  Hayat boyu öğrenmenin öneminin farkına varabilme
 9.  Profesyonel yaşamda etik değerlerin öneminin farkına varabilme
 10.  Matematik tarihi ve felsefesi hakkında genel kültüre sahip olabilme
 11.  Matematikteki temel ispatlama tekniklerine hâkim olma
 12.  Analitik ve soyut düşünebilme becerisini edinme
 13.  Matematiğin bir alanında araştırma, yazabilme ve sunabilme becerisi kazanma