Genel Bakış

Öğrenciler Cebir ve Sayılar Teorisi, Harmonik Analiz, Hidrodinamik ve Akışkanlar Mekaniği, Matematiksel Fizik, Nümerik Analiz, Operatör Teorisi, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Kriptografi ve Kodlama Teorisi, Topoloji ve Düğüm Teorisi gibi alanlarda çalışma ve araştırma yapmayı seçebilirler.


Doktora programında verilen eğitim, teorik veya uygulamalı matematikte bağımsız araştırma yapabilecek ve akademik çalışmalar yürütebilecek bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız, yükseköğretim ve araştırma kurumların yanı sıra finans, bilgisayar, yazılım, bilişim gibi sektörlerde ve teknoloji geliştirme merkezlerinde iş bulabilirler.