Akreditasyonlar

AKTS Diploma Eki

   Bologna Sürecinin öngördüğü Avrupa Yükseköğretim Alanı, kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir bir yükseköğretim diploması ve dereceleri oluşturmayı, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını ve Avrupa boyutunu geliştirmeyi, Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemini (AKTS) uygulamayı, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

   AKTS, eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrenciye verilen görev ve iş yüküne göre tanımlanan, öğrenci merkezli bir sistemdir. AKTS, öğrenme süreçleri arasında kıyaslama ve ölçüm yapmayı mümkün kılmakta, öğrenmeye biçilen kredi değerinin bir kurumdan ötekine aktarılmasını sağlamaktadır.

   AKTS Diploma Eki, diplomaya ek olarak verilen bir belgedir ve uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

https://aday.iyte.edu.tr/akts-diploma-eki/