Çift Anadal & Yandal Programı (Eski program)

Başarı ortalaması Çift Ana Dal için en az 3.00, Yan Dal için en az 2.50 olan tüm öğrencilerimiz, kontenjanlar dâhilinde ve başvurdukları bölümlerin uygun görmesi halinde bu programlardan yararlanabilmektedir.

Çift Anadal Diploması

 • Çift ana dal programının amacı, fakültelerde lisans düzeyinde öğrenim gören ve kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin eş zamanlı olarak ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

 

Çift Anadal Programı Kredi Akts
MATH 131 Matematiğin Temelleri I 3 7
MATH 151 Analiz I 5 8
CENG 111 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları 3 4
PHYS 101 Genel Fizik I 3 6
PHYS 111 Genel Fizik Lab. I 1 2
ENG 101 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I 3 3
MATH 132 Matematiğin Temelleri II 3 6
MATH 152 Analiz II 5 7
CENG 113 Programlamaya Giriş 4 6
PHYS 102 Genel Fizik II 3 6
PHYS 112 Genel Fizik Lab. II 1 2
ENG 102 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II 3 3
MATH 251 Vektör Analizi 4 9
MATH255 Diferansiyel Denklemler 4 6
MATH 261 Doğrusal Cebir I 4 8
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I NC 2
TURK 201 Türkçe Dili Dersleri I NC 2
MATH 202 Bilimsel Hesaplama 3 6
MATH 240 Analitik Mekanik 3 5
MATH 252 İleri Analizi 4 6
MATH 262 Doğrusal Cebir II 4 6
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II NC 2
TURK 202 Türkçe Dili Dersleri II NC 2
MATH 301 Dinamik Sistemler 3 6
MATH 355 Kısmi Diferansiyel Denklemler 4 6
MATH 361 Soyut Cebir 4 6
MATH 381 Sayısal Analiz 4 6
MATH 352 Kompleks Analiz 5 10
MATH 372 Diferansiyel Geometri 3 8
MATH 415 Matematik Araştırma Projesi I NC 15
MATH 416 Matematik Araştırma Projesi II NC 15
Toplam AKTS değeri 12 olacak şekilde Teknik Olmayan Seçmeli Ders alınmalıdır.

Toplam AKTS değeri 42 olacak şekilde Teknik Seçmeli Ders alınmalıdır.

Öğrenci, kendi lisans programında aldığı ve Bölüm Kurulu tarafından eşdeğer kabul edilen derslerden muaf sayılır.

 

Yandal Sertifikası

  • Yan dal programının amacı kendi bölümünün lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.
  • Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için:
   1. Başvurduğu yarıyıla kadar eğitim planındaki tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. ( W notu olan öğrenciler başvurduğu yarıyıla kadar o dersi başarmış olmalıdır).
   2. Başvuru sırasında ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gereklidir.

 

Yandal Programı Kredi
MATH 265 Lineer Cebir or MATH 261 Lineer Cebir I 3 (or 4)
MATH 255 Diferansiyel Denklemler 4
MATH 251 Vektör Analizi 4
MATH 252 İleri Analiz 4
Aşağıdaki Listeden 2 ders:
MATH 361 Soyut Cebir
MATH 352 Kompleks Analiz
MATH355 Kısmi Diferansiyel Denklemler
MATH372 Diferansiyel Geometri
8 (or 9)
Toplam Kredi (En az) 23