Eğitim Planı & Dersler

MATEMATİK ANABİLİM DALI
DOKTORA PROGRAMINA AİT EĞİTİM PLANI

Matematik Doktora
Zorunlu Dersler
MATH 597 Temel Matematik Projesi (0-2) Kredisiz AKTS:9
MATH 598 Doktora Semineri (0-2) Kredisiz AKTS:9
MATH 599 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği* (0-2) Kredisiz AKTS:8
MATH 600 Doktora Tezi (0-1) Kredisiz AKTS:26
MATH 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları (8-0) Kredisiz AKTS:4

*Yüksek lisans sırasında bu dersi alıp başarıyla geçmiş öğrenciler, doktora da bu dersten muaf tutulacaktır.

Toplam Kredi (en az): 21 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az): 7(Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Toplam Kredi (en az): 42 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az): 14 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

 

Seçmeli Dersler
MATH 501 Kombinatoryal Tasarım Kuramı (3-0)3 AKTS:7
MATH 502 Harmonik Analiz (3-0)3 AKTS:7
MATH 503 Ters Problemler (3-0)3 AKTS:7
MATH 505 Ayrık Matematikte Temel Metotlar (3-0)3 AKTS:7
MATH 506 Kombinatorik (3-0)3 AKTS:7
MATH 507 Rastsal Hesap ve Finans (3-0)3 AKTS:7
MATH 508 Çizge Kuramı (3-0)3 AKTS:7
MATH 510 Hilbert Uzay Teorisi ve Uygulamalar (3-0)3 AKTS:7
MATH 511 Algoritmalar I (3-0)3 AKTS:7
MATH 512 Algoritmalar II (3-0)3 AKTS:7
MATH 513 Akışkanlar Mekaniğinin Matematiksel Metodları (3-0)3 AKTS:7
MATH 515 Reel Analiz (3-0)3 AKTS:8
MATH 516 Kompleks Analiz (3-0)3 AKTS:8
MATH 517 İleri Doğrusal Cebir (3-0)3 AKTS:8
MATH 518 Sayısal Doğrusal Cebir (3-0)3 AKTS:7
MATH 519 Matematiksel Fiziğin Metodları (3-0)3 AKTS:8
MATH 520 Doğrusal Olmayan Dalgaların Matematiksel Modelleri (3-0)3 AKTS:7
MATH 521 Modül ve Halka Teorisi I (3-0)3 AKTS:7
MATH 522 Modül ve Halka Teorisi II (3-0)3 AKTS:7
MATH 523 Cebirsel Topoloji I (3-0)3 AKTS:7
MATH 524 Cebirsel Topoloji II (3-0)3 AKTS:7
MATH 525 Homoloji Cebire Giriş (3-0)3 AKTS:8
MATH 526 Görece Homoloji Cebir (3-0)3 AKTS:7
MATH 527 Soyut Cebirin Temelleri (3-0)3 AKTS:8
MATH 528 Kümeler Kuramı (3-0)3 AKTS:7
MATH 529 Abel Grupları (3-0)3 AKTS:7
MATH 530 Kuantum Analizi (3-0)3 AKTS:7
MATH 531 Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü (3-0)3 AKTS:8
MATH 533 Sıradan Diferansiyel Denklemler (3-0)3 AKTS:8
MATH 534 Kısmi Diferansiyel Denklemler (3-0)3 AKTS:8
MATH 535 Diferansiyel Denklemler için Perturbe Metodu (3-0)3 AKTS:7
MATH 536 Geometrik Integrasyon (3-0)3 AKTS:7
MATH 539 Sayısal Analiz (3-0)3 AKTS:8
MATH 540 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri (3-0)3 AKTS:7
MATH 541 Halka Kuramı (3-0)3 AKTS:8
MATH 542 Cebirsel Sayılar Teorisi (3-0)3 AKTS:8
MATH 543 Değişmeli Cebir I (3-0)3 AKTS:7
MATH 544 Değişmeli Cebir II (3-0)3 AKTS:7
MATH 546 İleri Modül Teorisi (3-0)3 AKTS:7
MATH 547 Halkalar ve Modüllerde Seçilmiş Konular (3-0)3 AKTS:7
MATH 548 Cebirsel Geometriye Giriş (3-0)3 AKTS:7
MATH 549 Cebirsel Geometriden Seçilmiş Konular (3-0)3 AKTS:7
MATH 554 Brownian Hareketi ve Schrödinger Denklemleri (3-0)3 AKTS:7
MATH 562 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz (3-0)3 AKTS:7
MATH 563 Sonlu Elemanlara Giriş (3-0)3 AKTS:7
MATH 564 Fonksiyonel Analiz (3-0)3 AKTS:8
MATH 565 Spektral Teoriye Giriş (3-0)3 AKTS:7
MATH 566 Sonlu Elemanlar Yönteminin Matematiksel Temelleri (3-0)3 AKTS:7
MATH 567 Kuantum Mekaniğinde Matematiksel Yöntemler I (3-0)3 AKTS:7
MATH 568 Kuantum Mekaniğinde Matematiksel Yöntemler II (3-0)3 AKTS:7
MATH 569 Temel Kuantum Hesaplama ve Kuantum Enformasyon (3-0)3 AKTS:7
MATH 570 Sınırlı Operatörlerin Teorisi (3-0)3 AKTS:7
MATH 571 Klasik Mekanikte Matematiksel Yöntemler I (3-0)3 AKTS:7
MATH 572 Klasik Mekanikte Matematiksel Yöntemler II (3-0)3 AKTS:7
MATH 573 Modern Geometri I (3-0)3 AKTS:8
MATH 574 Modern Geometri II (3-0)3 AKTS:7
MATH 575 İntegral Denklemleri (3-0)3 AKTS:7
MATH 576 Soliton Kuramına Giriş (3-0)3 AKTS:7
MATH 577 Supersimetrik Kuantum Mekaniği (3-0)3 AKTS:7
MATH 578 Asimtotik Analiz (3-0)3 AKTS:7
MATH 579 Uygulamalı Kompleks Analiz (3-0)3 AKTS:7
MATH 581 Topoloji I (3-0)3 AKTS:7
MATH 582 Topoloji II (3-0)3 AKTS:7 (Ö.K. MATH 581)
MATH 583 Kuantum Sonrası Kriptografi (3-0)3 AKTS:7
MATH 584 Kısmi Diferansiyel Denklemler II (3-0)3 AKTS:8
MATH 585 Simetriler ve Gruplar (3-0)3 AKTS:7
MATH 586 Hilbert Uzayları ve Kuantum Kuramı (3-0)3 AKTS:7
MATH 587 Açık Anahtar Şifrelemenin Matematiği (3-0)3 AKTS:7
MATH 588 Sonsuz Boyutlu Sistemlerin Matematiksel Kontrol Teorisi (3-0)3 AKTS:7
MATH 589 Kombinatorikte İleri Konular (3-0)3 AKTS:7
MATH 590 Uygulamalı Matematikte Seçilmiş Konular (3-0)3 AKTS:7 (Ö.K. Öğr. Üye. Onayı)
MATH 591 Manifoldlar Teorisi (3-0)3 AKTS 8
MATH 592 İleri Düğüm Teorisi (3+0)3 AKTS 7
MATH 593 Geometrik Topolojide Konular (3-0)3 AKTS 8
MATH 595 Yüksek Lisans Projesi (0-2) Kredisiz AKTS:5
MATH 596 Yüksek Lisans Semineri (0-2) Kredisiz AKTS:9
MATH 597 Temel Matematik Projesi (0-2) Kredisiz AKTS:9
MATH 598 Doktora Semineri (0-2) Kredisiz AKTS:9
MATH 599 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği* (0-2) Kredisiz AKTS:8
MATH 500 Yüksek Lisans Tezi (0-1) Kredisiz AKTS:26
MATH 600 Doktora Tezi (0-1) Kredisiz AKTS:26
MATH 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları (8-0 )Kredisiz AKTS:4

Ders içerikleri ve Matematik bölümü lisansüstü ayrıntıları için lütfen tıklayınız
Bu sayfa 27.09.2021 tarihinde güncellenmiştir.