Genel Bakış

Bölümde “Tezli” ve “Tezsiz” olmak üzere iki Matematik Yüksek Lisans programı mevcuttur. Öğrenciler Cebir ve Sayılar Teorisi, Harmonik Analiz, Hidrodinamik ve Akışkanlar Mekaniği, Matematiksel Fizik, Nümerik Analiz, Operatör Teorisi, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Kriptografi ve Kodlama Teorisi, Topoloji ve Düğüm Teorisi gibi alanlarda araştırma yapmayı seçebilirler.


Verilen matematik eğitimi ile öğrenciler bağımsız çalışmayı, kritik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, karmaşık problemleri parçalara ayırmayı, çözümleri test etmeyi ve sonuçları yorumlamayı öğrenmektedir. Ayrıca, seminer, konferans ve bilimsel projeler gibi faaliyetlere katılarak, bilimde paylaşımcı, dinamik ve yaratıcı olma yönünde ilerlemektedirler.


Matematik Yüksek Lisans Programının başlıca amacı, öğrencilerin bilgi ve birikimlerini teorik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik düzeyde çalışmalar yürütebilecek ve nitelikli eğitime katkıda bulunabilecek seviyeye yükseltmektir. Diğer bir amaç da öğrencilere bilgisayar, yazılım, kriptoloji, kodlama, bilişim, finans ve ekonomi gibi meslek alanlarında gerekli olan ileri matematik konuları ile tanışma ve çalışma imkanı vermektedir.


Tezli Yüksek Lisans programında, öğrencilerin almaları gereken kredili ders sayısı en az 7 ve toplam kredi sayısı en az 21’dir. Zorunlu derslerin listesi Eğitim Plan’ında verilmiştir.


Tezsiz Yüksek Lisans programında, öğrencilerin almaları gereken kredili ders sayısı en az 10 ve toplam kredi sayısı en az 30’dur. Zorunlu derslerin listesi Eğitim Plan’ında verilmiştir.