Neden İYTE Matematik?

Neden İYTE- Matematik?

  • Lisans Programı Müfredatı- Eğitim planımız güçlü bir matematik alt yapıyı zorunlu kılarak, öğrencilere ilgi duydukları konular doğrultusunda teknik seçmeli ders alarak, belirli alanlarda uzmanlaşarak mezun olmalarına imkan sağlamaktadır.
  • Lisans Bitirme Projesi- Her lisans öğrencisi “Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamında bölümdeki bir öğretim üyesi danışmanlığında, ilgi duyduğu bir konuda bağımsız araştırma, çalışma, rapor yazma ve sözlü sunum yapma tecrübesi edinmektedir.
  • Yandal sertifikası-Matematik bölümünde lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgi ve deneyim kazanmaları için fırsat sağlanmaktadır.
  • Çift dal diploması- Matematik bölümünde lisans programını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin eş zamanlı olarak ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmeleri için fırsat verilmektedir.
  • Eğitim dili %100 İngilizce
  • AKTS Diploma Eki- diplomaya ek olarak verilen bir belgedir ve ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır.(https://aday.iyte.edu.tr/akts-diploma-eki/)
  • ERASMUS- Lisans ve Lisansüstü öğrenciler, Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurt dışında anlaşma yapılan üniversitelerde öğrenim görebilmektedir.(https://uio.iyte.edu.tr/erasmus-giden-ogrenci/)
  • Lisansüstü eğitim- nitelikli ve dinamik akademik ortamda, uluslararası düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma imkanı.