Genel Tanıtım

  • İYTE, Matematik Bölümü uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmektedir. Matematik bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları mevcuttur. Ayrıca, Enstitünün tüm bölümleri için temel ve ileri düzeyde matematik dersleri verilmektedir. Tüm programlarda eğitim dili İngilizce.
  • Matematik Lisans Programı dört yıllık örgün öğretim ile öğrencilere güçlü bir matematik alt yapısı, analitik düşünme, sorgulama ve problem çözme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, öğrencilere Geometri, Cebir, Analiz, Diferansiyel denklemler, Olasılık, İstatistik, Bilgisayar ve Programlama gibi zorunlu dersler verilmekte, matematiğin temel kavram, yöntem ve uygulamaları öğretilmektedir. Matematik lisans müfredatında teknik seçmeli derslerin çok olması programa esneklik katmaktadır ve öğrencilere ilgi duydukları alanlarda ders alma fırsatı sunmaktadır. İleri seviyede matematik dersleri seçerek öğrenciler akademik yönde gelişmeyi ve ilerlemeyi tercih edebilirler. Diğer yandan, bilgisayar, yazılım, kriptoloji, bileşim, istatistik, fizik gibi dersler alarak öğrenciler disiplinler arası konularla tanışmayı veya yan dal yapmayı seçebilirler. Mezun olmadan önce, her lisans öğrencisi bilimsel araştırma projesi kapsamında bölümdeki bir öğretim üyesi danışmanlığında, bağımsız çalışma ve sözlü sunum tecrübesi edinmektedir. Ayrıca, uluslararası staj ve eğitim deneyimi kazanmak için öğrenciler bölümde mevcut “Erasmus” programı olanaklarını kullanabilmektedirler.
  • Yüksek Lisans ve Doktora Programları, öğrencilere teorik veya uygulamalı matematik dallarında ileri seviyede araştırma ve özgün çalışmalar yapabilme olanakları sunmaktadır. Bölümde başlıca araştırma ve çalışma alanları Cebir ve Sayılar Teorisi, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Matematiksel Fizik, Hidrodinamik ve Akışkanlar Mekaniği, Harmonik Analiz, Sayısal Analiz, Kriptoloji ve Kodlama Teorisi, Topoloji ve Düğüm Teorisi olarak sıralanabilir. Lisansüstü programlarımızın amacı saygın araştırma ve eğitim kurumlarında çalışacak bilim insanları yetiştirmektir. Diğer yandan bilgisayar, yazılım, finans, bilişim, ekonomi, yüksek teknoloji gibi alanlarda kariyer planlayan öğrencilere Lisansüstü programlarımızda güçlü bir matematik alt yapısı sunulmaktadır.
  • İYTE Matematik Bölümünde 15 Öğretim Üyesi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 7 Dr. Araştırma Görevlisi, 17 Araştırma Görevlisi, 16 Doktora Öğrencisi, 22 Yüksek Lisans Öğrencisi ve 267 Lisans Öğrencisi bulunmaktadır.
  • İYTE Matematik Bölümü hızla gelişen bilim ve teknoloji çağında, matematik, temel bilimler, bilgisayar uygulamaları ve disiplinler arası çalışmalara önem veren, genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olan, ülkemizde nitelikli, yenilikçi ve saygın matematik bölümleri arasında yer almaktadır.