Başvuru Kriterleri

Tezli Yüksek Lisans:

Fen, Fen-Edebiyat, Eğitim, Mühendislik Fakültelerin bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak. En az 70,00 ALES Sayısal Puanı (5 yıldan eski olmayan) veya En az 153 GRE General Test Sayısal Puanı (5 yıldan eski olmayan). Değerlendirme Kriterlerinin Yüzdelik Etkileri: ALES Sayısal Puanı %50, Lisans Not Ortalaması %20, Online Mülakat %30.

Tezsiz Yüksek Lisans: