TEV Eğitim Bursu (2022-2023 Öğretim Yılı)

Türk Eğitim Vakfı 2022-2023 Öğretim Yılı için aşağıdaki şartları sağlayan öğrencilerimize burs imkanı tanımaktadır.

12 Eylül - 2 Ekim arasında yapılacak başvurular sonucu yapılan değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerimize 2022 - 20223 Eğitim Öğretim Yılı için aylık 1.325 TL ödeme yapılacaktır.

2022 - 2023 ÖĞRETİM YILI TEV EĞİTİM (YÜKSEKÖĞRENİM) BURSU

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir. Üniversiteye geçişte barajın kaldırılmasına karşın başvuruda sıralama kriteri söz konusu olabilecektir.
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olması) gerekmektedir. Genel ortalamanın 2,50 olması durumunda en fazla 1 başarısız ders olabilir.
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: Başarılı olarak geçmiş olmak.
 • DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
 • İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmak ve genel ortalanın en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
 • Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler,
 • Genel ortalaması 2,50'nin altında olanlar,
 • Genel ortalaması en az 2,50 olsa bile 1'den fazla başarısız dersi olanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

EKLENECEK BELGELER
TEV’in internet sayfasından TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu doldurulduktan sonra açıklanan prosedür takip edilerek başvuru yapılmalıdır. Adayların ön değerlendirmeyi geçmesi ve mülakata katılmaya hak kazanması halinde aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve bildirilen platforma yüklenmelidir.

Belgelere İlişkin Önemli Notlar:

- Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

- E-devletten alınan belgelerin barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet)
 2. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belgesi örneği (e-devlet)
 3. Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet)
 4. T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi
 5. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır.)
 6. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet)
 7. Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet’ten alınmalıdır; e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.)
 8. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet’ten alınmalıdır; e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.)
 9. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet)
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
 11. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  - Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir)
  - Serbest çalışan anne, baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet)
  - Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet) (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
  - Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet) (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)
  -Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)
 12. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.)
 13. Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır)
 14. Aile kirada oturuyorsa Kira Kontratı Örneği,

EVRAKLARIN TESLİM SÜRECİ:

 • TEV'in ön değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara SMS veya e-posta ile istenilen evrakları hangi linke yükleyecekleri bildirilecektir. (Ön elemeyi geçemeyen adayların belge hazırlaması gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazırlamayınız)
 • Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru ile üniversiteye yapılan burs başvurusu üniversiteler tarafından birlikte değerlendirilmektedir. Bu nedenle her türlü burs talebinizi üniversitenize mutlaka bildirmeniz gerekmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ)

ÖNEMLİ NOTLAR

 • İstenilen belgelerden birinin eksik olması elenme sebebidir.
 • Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılmaktadır. Seçimlere TEV'den de bir temsilci katılmaktadır.
 • Halen bir başka resmi veya özel kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan karşılıksız burs buna dahildir.) (Kredi Yurtlar Kurumundan geri ödemeli Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.)
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Ancak burslar netleştiğinde tek bir kurumu tercih etmelidirler.
 • Devlet Koruması altında olan öğrenciler yukarıda “eklenecek belgeler” başlığı altında sıraladığımız tüm belgeleri “mali durum belgeleri” hariç olarak linke yükleyeceklerdir. Bu belgelerle birlikte ayrıca devlet koruması altında olduklarına dair onaylı/resmi belgeyi de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.
 • Engelli öğrenciler, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeleri kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir.
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen e-postaya "onay" verdikten sonra bir başka burs çıkması durumunda derhal diğer burs iptal ettirilmelidir. Aksi halde tüm kurumların bursundan mahrum kalınabilecektir.
 • Burs kazanan öğrencilerin bursunun yatırılabilmesi için kendisine ait IBAN bilgileri ayrıca istenecektir.
 • TEV tüm bildirimleri SMS ve e-posta ile yapmaktadır. Bu nedenle bu bilgilerin öğrenci adına ve doğru olması büyük önem taşımaktadır.
 • Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.