MATH415 Poster Sunum Yarışması

MATH 415 dersinin en iyi posterleri bölümümüz öğretim üyeleri tarafından seçilecektir. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibi olacaktır:

  1. Posterde görünen fikirlerin sunumunun matematiksel netliği
  2. Posterin estetiği ve tasarımı
  3. Öğrencinin posteriyle ilgili sözlü sunumu
  4. Sunulan konunun yeniliği

Seçilen afişler bir yıl süreyle bölümümüzde sergilenecek ve afiş sahiplerine ödül verilecektir.

Posterler A1 kağıt boyutunda olmalıdır.