2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında bölümümüzde açılacak derslerin veriliş biçimi hakkında

Matematik dersleri işleniş biçimi- 2021-2022 Güz Dönemi:

1. Tüm sınavlar yüz yüze yapılacaktır,

2. Tüm uygulama dersleri (tutorial) yüz yüze yapılacaktır,

3. Matematik Bölümü öğrencilerinin aldığı ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf dersleri yüz yüze yapılacaktır. (Math 255 hariç olmak üzere),

4. Matematik servis dersleri (Matematik bölümü dışındaki bölümlere verilen dersler) ve Matematik Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin aldığı dersler hibrit sistemde verilecektir (Math 255 dahil olmak üzere).

Şöyle ki belli sayıdaki öğrenci (muhtemelen kırk civarında) sınıfta derse gireceklerdir. Diğer öğrenciler dersi MS-Teams üzerinden takip edeceklerdir. Sınıfta dersi takip etmek isteyen öğrencilerin Cloud-lms üzerinden rezervasyon yaptırması gerekmektedir. Rezervasyon sistemi ile ilgili teknik detaylar daha sonra belli olacaktır.