Temel Matematik Sınavı

Temel matematik Sınav Tarihleri
Gruplar ve Değişmeli Cebir
 20.01.2020 – 13:30
Modüller ve Homolojik Cebir
 24.01.2020 – 13:30
Kompleks Analiz
 13.01.2020 – 13:30
Geometri
Sayısal Analiz
Fonksiyonel Analiz
Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler
Matematiksel Fiziğin Metodları 
Reel Analiz 
 16.01.2020 – 13:30
Kısmi Diferansiyel Denklemler  13.01.2020 – 13:30
Information