Hakkımızda

Matematik Bölümü lisansüstü programı, öğrencilerin bilgilerini matematikte araştırma ve eğitime katkıda bulunabilecek seviyeye yükseltmeyi amaçlamaktadır. Lisansüstü programı üç alt programdan oluşmaktadır; Matematik Yüksek Lisansı (Tezli), Matematik Yüksek Lisans (Tezsiz), Doktora.

Öğrenciler Cebir, Matematiksel Kontrol Teorisi, Kriptografi, Harmonik Analiz, Hidrodinamik ve Akışkanlar Mekaniği, Matematiksel Fizik, Nümerik Analiz, Operatör Teorisi ve Kısmi Diferansiyel Denklemler alanlarında çalışma ve araştırma yapmayı seçebilirler.

Bu programda verilen eğitim, bilim insanlarını teorik ve uygulamalı matematikte akademik çalışmalar yürütebilecek kişiler olarak nitelemeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız, akademik kurumların yanı sıra, yüksek öğrenim ve araştırma kurumlarında iş bulabilirler.